Fotocredit:

Våre fanesaker

Miljøpartiet De Grønne Gausdal:

Vil at Gausdal kommune skal jobbe aktivt med grønn næringsutvikling. Deler av kommunale fond skal øremerkes til dette. Kommunen skal bidra med lokaler, kompetanse, nettverk og hjelp i oppstartfasen. Kommunen skal også bidra aktivt til å legge til rette for økt foredling og lokal omsetning av mat produsert i Gausdal for eksempel ved å starte bondens marked i Gausdal.

 

27. august 2015

Vil ha en forbedring av kollektivtilbudet og sykkelveier i kommunen. Sykkelvei mellom Forset og Linflåa må prioriteres. Gausdal kommune skal også bidra til at det bygges ut ladestasjoner for elbil og til at det bygges en hydrogenstasjon i Gausdal eller eventuelt i et interkommunalt samarbeid.

Mener at Gausdal kommune som virksomhet har et spesielt ansvar som innkjøper og stor utslippskilde av klimagasser og uansett burde gå foran med et godt eksempel for andre i kommunen. Vi ønsker at kommunen ved offentlige anbud og innkjøp skal anskaffe el og hydrogenbiler til eget bruk der det er mulig, sørge for omfattende Enøk -tiltak og satse på ny fornybar energi i egne bygg.

  • Vi ønsker å opprettholde og styrke grendeskolene.
  • Vi ønsker å styrke lokaldemokratiet og lokalsamfunnet i Gausdal. Derfor er vi imot kommunesammenslåing fordi det  vil føre til økt sentralisering, tap av lokale arbeidsplasser og lengre vei til beslutningstakere og servicetilbud.
  • Vi vil allikevel selvsagt respektere et eventuelt flertall for sammenslåing etter en rådgivende folkeavstemning.
  • Vi ønsker å gjøre hverdagen til de som bor på institusjon mer aktiv ved å lage og støtte opp om ordninger som knytter nærmere bånd mellom omsorgsinstitusjonene og nærmiljøet rundt. For eksempel gjennom ordningen «Livsglede for eldre» som bruker hagestell og dyr i aktivitetstilbudet.
  • Vi vil jobbe for at Gausdal kommune utarbeider en ny, ambisiøs og forpliktende klimaplan.