Miljøpartiet De Grønne

2. september 2015

Miljøpartiet De Grønne står for en ny retning. Vi vil ha en snarlig men ansvarlig omstilling fra oljeavhengighet og overforbruk til grønne lokalsamfunn.  Klimautfordringene er blitt akutte og presset mot urørt natur, og friluftsområder er større enn noensinne. Norske klimagassutslipp bør kuttes med opp mot 60% de neste femten årene hvis vi skal unngå katastrofale klimaendringer. Innen 2050 må all fossil energi være erstattet med fornybar energi på alle felt i alle norske kommuner. En ansvarlig omstilling begynner nå.

En grønn lokalpolitikk skal sette i gang en omstilling som løser disse utfordringene og vi skal samtidig bruke anledningen til å skape tryggere, hyggeligere og mer inkluderende lokalsamfunn. Miljø, livskvalitet og medmenneskelighet skal gå hånd i hånd i et grønt lokalsamfunn.

Miljø er viktigst for oss men vår politikk og vårt verdigrunnlag er langt bredere enn tradisjonell miljøpolitikk. Grønn politikk handler om å integrere miljøhensyn i alle politikkområder og om å løse miljøutfordringene på en måte som gir bedre livskvalitet og bedre lokalsamfunn. Derfor må vi også ha gode løsninger på store velferdsoppgaver som skole, omsorg og helse.